EVML-is registreeritud mängijate arvestus.

    MTÜ Eesti Veeremängude Liidu juhatuse otsus

EVML-is registreeritud mängijate arvestus.

Vastavalt EVML põhikirja punktile 11. registreerivad klubid iga hooaja alguses oma hooaja liikmed. Aluseks võetakse klubi liikmete arv seisuga 15. august. Liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek. Esitatud andmete alusel esitatab EVML klubidele peale üldkoosolekut liikmemaksu arve.

EVML võistlushooaeg on 01.09. – 31.08.
Hooaja keskel lisanduvate uute üksikliikmete esitamisel ja täiendava liikmemaksu tasumisel lähtutakse järgnevast:
1 .Liikmete arvestust peab EVML president.
2 .Uue liikme lisandumisel käitutakse alljärgnevalt:

Bowlinguklubid

1. Klubi teatab uue liikme nime, sünniaja, kodakondsuse;
2. Klubi maksab EVL arveldusarvele (10022000971000 Ühispank) uuele liikmele vastava liikmemaksu;
3. Peale liikmemaksu laekumist registreerib EVL mängija EVL bowlingusekstiooni sportlaste nimekirjas. Bowlingusektsioonis antakse igale sportlasele oma number.
4. EVL väljastab klubile liikmemaksu tasumise arve.

Sportkeegliklubid

1. Klubi teatab uue liikme nime, sünniaja, kodakondsuse;
2. Klubi maksab EVL arveldusarvele (10022000971000 Ühispank) uuele liikmele vastava liikmemaksu;
3. Peale liikmemaksu laekumist registreerib EVL mängija EVL sportkeeglisekstiooni sportlaste nimekirjas.
4. EVL väljastab klubile liikmemaksu tasumise arve.

3. Kui sportlane soovib olla mõlema sektsiooni liige (põhikirja p. 16.4.) tasutakse sportlase eest täiendav liikmemaks, mis on pool EVL hooaja liikmemaksu suurusest ja ta registreeritakse teise sektsiooni sportlaste nimekirja ülaltoodud korras. EVL on õigus põhjendatult keelduda mängija registreerimisest EVL sportlaste nimekirjas.

4. Hooaja kestel sportlaste üleminekul ühest EVL liikmesklubist teise teatab klubi, millega sportlane liitub, mängija ületulekust. EVL president küsib ülemineku kinnitust ka klubi, millest sportlane lahkub, presidendilt. Mängija üleminek loetakse toimunuks, kui on laekunud mõlema klubi presidentide kinnitused.

5. Mängijate üleminekul ühest EVL liikmesklubist teise ei registreerita sportlast, kes on registriandmetel klubi, millest sportlane lahkub, juhatuse liige kuni vastavate registriandmete muutmiseni. Sportlase üleminek loetakse toimunuks, kui klubi, millest sportlane lahkub, esitab vastavate muudatuste toimumist kinnitava registrikaardi.

Kinnitatud internetihääletuse teel EVML juhatuse otsusena 07. detsembril 2005.a.

Raul Koni
   EVML president